[Infographic] Kinh tế tăng trưởng nhanh, đất nước vững bước phát triển

Theo TTXVN

89 năm qua (3/2/1930--2019), dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, từ một quốc gia chịu hậu quả nặng nề sau chiến tranh, Việt Nam đã thay đổi đáng kể, trở thành một nền kinh tế đa dạng và có sức bật tốt ở Đông Nam Á, hội nhập nhanh chóng với kinh tế khu vực và toàn cầu.

[Infographic] Kinh tế tăng trưởng nhanh, đất nước vững bước phát triển - Ảnh 1