[Infographic] Kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019

Theo chinhphu.vn

Tình hình tháng 8 và 8 tháng năm 2019, Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình có chuyển biến tích cực. Dự kiến cả 12 chỉ tiêu của năm 2019 đều đạt và vượt.

[Infographic] Kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019
[Infographic] Kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 - Ảnh 1
[Infographic] Kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019 - Ảnh 2
Kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019. Nguồn Tổng cục Thống kê.
Kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019. Nguồn Tổng cục Thống kê.