[Infographic] Những điều nên biết về bảo hiểm y tế

Theo Ngân Anh - Đăng Phi/nhandan.com.vn

Tính đến tháng 6 năm 2020, cả nước có khoảng 86 triệu người dân tham gia bảo hiểm y tế, tương đương với 90% dân số.

[Infographic] Những điều nên biết về bảo hiểm y tế - Ảnh 1