[Infographic] Những loài thực vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm tại Việt Nam

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 5/2019

Cây mai dương, cây bông ổi, cây keo giậu, lục bình… là những loài ngoại lai xâm hại có thể gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường và kinh tế.

[Infographic] Những loài thực vật ngoại lai xâm hại nguy hiểm tại Việt Nam - Ảnh 1

Cây mai dương, cây bông ổi, cây keo giậu, lục bình… là những loài ngoại lai xâm hại có thể gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường và kinh tế.