[Infographic] Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018

Vũ Minh

Thị trường chứng khoán năm 2018 đã ghi nhận nhiều chuyển động có xu hướng nối tiếp đà tăng 48% của năm trước. Sự tăng trưởng của nền kinh tế, sức khỏe lành mạnh hơn của hệ thống ngân hàng cộng hưởng với làn sóng thoái vốn cổ phần Nhà nước, gia tăng niêm yết mới… đã tạo những động lực ngày càng rõ ràng cho thị trường tăng tốc.

[Infographic] Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 - Ảnh 1