[Infographic] Thị trường UPCoM tháng 01/2019

Tháng 01/2019, trên thị trường UPCoM có tổng cộng 811 doanh nghiệp đăng ký giao dịch.

[Infographic] Thị trường UPCoM tháng 01/2019 - Ảnh 1