[Infographic] Tính năng trực thăng Marine One phục vụ Trump tại Việt Nam

Theo Maria Boselli/vnexpress.net

Trực thăng VH-60N trang bị nhiều hệ thống thông tin và phòng thủ, giúp Tổng thống Mỹ di chuyển chặng ngắn khi điều kiện đường bộ không cho phép.

[Infographic] Tính năng trực thăng Marine One phục vụ Trump tại Việt Nam - Ảnh 1