[Infographic] Tổng chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam vượt 10 tỷ USD

Theo Vietnamplus.vn

Tổng chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam đã ngày một tăng lên và năm 2018 lần đầu tiên đã vượt lên mức 2 chữ số (trên 10 tỷ USD).

[Infographic] Tổng chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam vượt 10 tỷ USD - Ảnh 1