[Infographics] 02 điều cần lưu ý khi thẻ bảo hiểm y tế bị mất, hư hỏng

Xuân Trường - Duy An

Thực tế triển khai chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) cho thấy, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp luôn đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT trong việc khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà người dân vô tình làm mất, hỏng thẻ BHYT.

[Infographics] 02 điều cần lưu ý khi thẻ bảo hiểm y tế bị mất, hư hỏng - Ảnh 1