[Infographics] 04 yêu cầu đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia

Ngày 15/5/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg về Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia, trong đó quy định rõ 04 yêu cầu đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia.

[Infographics] 04 yêu cầu đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia  - Ảnh 1