[Infographics] 07 dịch vụ tin nhắn trong lĩnh vực BHXH, BHYT từ ngày 1/8/2019

Theo baohiemxahoi.gov.vn

Từ ngày 1/8/2019, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai Hệ thống Tương tác đa phương tiện với các cá nhân, tổ chức qua Hệ thống SMS với 2 dịch vụ tin nhắn mới. Do đó, sẽ có 7 dịch vụ tin nhắn được BHXH Việt Nam triển khai trong lĩnh vực BHXH, BHYT nhằm tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong tra cứu, giải quyết, thụ hưởng các chế độ.

[Infographics] 07 dịch vụ tin nhắn trong lĩnh vực BHXH, BHYT từ ngày 1/8/2019 - Ảnh 1