Hướng dẫn chức năng đóng tiếp BHXH tự nguyện qua ứng dụng một số ngân hàng

Hướng dẫn chức năng đóng tiếp BHXH tự nguyện qua ứng dụng một số ngân hàng

Hiện nay, BHXH Việt Nam đã ký thỏa thuận thanh toán điện tử song phương với các hệ thống ngân hàng, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, người tham gia có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện ngay trên ứng dụng trực tuyến của các ngân hàng này với thao tác đơn giản, dễ thực hiện.
Công cụ hiệu quả để kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Công cụ hiệu quả để kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Nhằm bảo đảm cân đối thu chi quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và tính bền vững của chính sách BHYT trong điều kiện nguồn quỹ BHYT hữu hạn, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), ngành y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh đều cần có các giải pháp quản lý hiệu quả, không để gia tăng bất hợp lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Theo đó, phương pháp xác định tổng mức thanh toán trong năm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP chính là công cụ để kiểm soát gia tăng chi phí không hợp lý của phương thức thanh toán theo giá dịch vụ, chống lãng phí.
Phấn đấu tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Phấn đấu tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2022 cũng như thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh, UBND các phường, xã, ban, ngành trên địa bàn TP. Trà Vinh cần nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.