[Infographics] 1.463 tỷ đồng xây dựng Cảng biển tổng hợp Cà Ná

Theo TTXVN

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất-chế biến cho các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận cũng như khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

[Infographics] 1.463 tỷ đồng xây dựng Cảng biển tổng hợp Cà Ná - Ảnh 1