[Infographics] 10 biện pháp tuyên truyền để triển khai rộng rãi ứng dụng Bluezone

Theo hanoimoi.com.vn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 2841/BTTTT-THH xác định 10 biện pháp tuyên truyền để triển khai rộng rãi ứng dụng Bluezone, qua đó phát hiện và khoanh vùng kịp thời, giảm thiểu các nguy cơ lây lan Covid-19 trong cộng đồng.

[Infographics] 10 biện pháp tuyên truyền để triển khai rộng rãi ứng dụng Bluezone - Ảnh 1