[Infographics] 10 giải pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí

Theo TTXVN

Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã thống nhất 10 giải pháp cấp bách và lâu dài để kiểm soát, cải thiện môi trường trong thời gian tới.

[Infographics] 10 giải pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí - Ảnh 1