[Infographics] 10 sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2019

Kho bạc Nhà nước vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2019.

[Infographics] 10 sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2019 - Ảnh 1
[Infographics] 10 sự kiện nổi bật của hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2019 - Ảnh 2