Kho bạc Nhà nước Lào Cai ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

Kho bạc Nhà nước Lào Cai ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính

Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai đã nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ được giao. Trong đó, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ của kho bạc, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.
Vượt khó hoàn thành triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

Vượt khó hoàn thành triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

Nhờ sự chủ động, sáng tạo trong công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại, và triển khai quyết liệt công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Dịch vụ công trực tuyến, nhất là tại những địa bàn khó khăn mà đến nay Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cần Giờ (KBNN TP Hồ Chí Minh) đã thực hiện hiệu quả các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.
Kho bạc Nhà nước từng bước số hóa công tác kiểm soát chi

Kho bạc Nhà nước từng bước số hóa công tác kiểm soát chi

Thực hiện số hóa và chuyển đổi công tác kiểm soát chi từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” dựa trên quản trị rủi ro là mục tiêu được đề cập tại Hội thảo “Kiểm soát chi tiêu dựa trên rủi ro và xây dựng khung kiểm soát chi tiêu hiện đại theo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030” tổ chức ngày 20/10.