[Infographics] 4 mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng để tổ chức hoạt động vận tải

Theo daibieunhandan.vn

Bộ Giao thông Vận tải vừa có Quyết định 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2021.

[Infographics] 4 mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng để tổ chức hoạt động vận tải  - Ảnh 1