[Infographics] 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 9 tháng năm 2020

Theo TTXVN

Trong 9 tháng năm 2020, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 59,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

[Infographics] 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 9 tháng năm 2020 - Ảnh 1