[Infographics] 5G thay đổi cách ta giao tiếp như thế nào?

Theo Bảo Linh/Visual Capitalist/ndh.vn

Công nghệ 5G là và Internet vạn vật (IoT) sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta liên kết thông tin. Thị trường công nghệ 5G toàn cầu dự kiến sẽ đạt gần 670 tỷ USD vào năm 2026, theo ước tính của Allied Market Research.

[Infographics] 5G thay đổi cách ta giao tiếp như thế nào? - Ảnh 1