[Infographics] 6 cấp độ của phương tiện tự lái

Theo vietnamnet

Xe tự lái được phân cấp từ 0 đến 5 dựa trên mức độ tự động hóa mà nhà phát triển trang bị cho phương tiện.

Xem thêm

Video nổi bật