[Infographics] 6 định hướng cải cách hành chính lĩnh vực hải quan trong thời gian tới

Nội dung: P. Tuấn - Thiết kế: T. Anh

Trong những năm qua, ngành Hải quan đã được Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một trong những ngành đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa. Nhờ đó, đã giúp giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, ngành Hải quan sẽ tiếp tục tập trung vào 6 định hướng cải cách hành chính trọng tâm sau.

[Infographics] 6 định hướng cải cách hành chính lĩnh vực hải quan trong thời gian tới - Ảnh 1