[Infographics] 6 tháng năm 2021: Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,91%

Theo qdnd.vn

6 tháng năm 2021: Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,91%

 [Infographics] 6 tháng năm 2021: Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,91%
 [Infographics] 6 tháng năm 2021: Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,91% - Ảnh 1