[Infographics] 8 trường hợp chủ xe không được bảo hiểm bồi thường thiệt hại

Theo TTXVN

Theo Điều 13, Nghị định số 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 1/3/2021, có 8 trường hợp chủ xe không được bảo hiểm bồi thường thiệt hại.

[Infographics] 8 trường hợp chủ xe không được bảo hiểm bồi thường thiệt hại - Ảnh 1