[Infographics] Bạn đang nạp vào cơ thể "1 chiếc thẻ tín dụng" mỗi tuần

Theo vietnamplus.vn

Nguồn hấp thụ nhựa lớn nhất là từ nước uống. Trung bình mỗi người có thể “nạp” vào cơ thể 1.769 hạt vi nhựa mỗi tuần chỉ từ việc uống nước.

[Infographics] Bạn đang nạp vào cơ thể "1 chiếc thẻ tín dụng" mỗi tuần - Ảnh 1