[Infographics] Bảo hiểm xã hội tự nguyện có lợi ích gì?

Theo Tạ Lư - Đoàn Loan/vnexpress.net

Người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhận lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

[Infographics] Bảo hiểm xã hội tự nguyện có lợi ích gì? - Ảnh 1