[Infographics] Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm

Theo Phượng Nguyễn - Hiếu Công/news.zing.vn

Tốc độ tăng trưởng quý III đã cải thiện nhiều so với quý II do Việt Nam bước đầu khống chế được dịch Covid-19. Công nghiệp vẫn là động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng.

[Infographics] Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm - Ảnh 1