[Infographics] Các ca mắc mới Covid-19 ở Đà Nẵng có lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp

Theo Linh Anh - Lê Vũ/tienphong.vn

Ba ca mắc mới Covid-19 vừa được ghi nhận ở Đà Nẵng có lịch sử di chuyển và tiếp xúc khá phức tạp.

[Infographics] Các ca mắc mới Covid-19 ở Đà Nẵng có lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp - Ảnh 1