[Infographics] Các dấu mốc quan trọng của Tổng tiến công, nổi dậy Xuân 1975

Theo Thanh Trà/vietnamplus.vn

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam bắt đầu từ ngày 4/3/1975 và kết thúc vào ngày 30/4/1975.

[Infographics] Các dấu mốc quan trọng của Tổng tiến công, nổi dậy Xuân 1975 - Ảnh 1