[Infographics] Cách mạng Tháng Tám 1945: Mở kỷ nguyên mới cho đất nước

Theo TTXVN

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam độc lập mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân lao động làm chủ đất nước.

[Infographics] Cách mạng Tháng Tám 1945: Mở kỷ nguyên mới cho đất nước - Ảnh 1