[Infographics] Cầu Thăng Long đã phải đại tu, sửa chữa bao nhiêu lần?

Theo Văn Thắng - Nhật Huy/laodong.vn

Sau hơn 35 năm đưa vào khai thác, trải qua hai lần sửa chữa (2009, 2013) cầu Thăng Long đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông của người và phương tiện lưu thông qua cây cầu này.

[Infographics] Cầu Thăng Long đã phải đại tu, sửa chữa bao nhiêu lần? - Ảnh 1