[Infographics] Chi ngân sách nhà nước quý I/2021 đạt 341,9 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, trong quý I/2021 chi ngân sách nhà nước đạt 341,9 nghìn tỷ đồng, bằng 20,3% dự toán, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2020.

[Infographics] Chi ngân sách nhà nước quý I/2021 đạt 341,9 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1