[Infographics] Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng 9,4%

Theo TTXVN

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng năm 2019 tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt.

[Infographics] Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng 9,4% - Ảnh 1

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng năm 2019 tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt.