[Infographics] Chi tiết về đề xuất rút gọn, cắt giảm số lượng các Bộ

Theo vietnamplus.vn

Các ý kiến đều cho rằng cần đề xuất hai phương án về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và phương án lựa chọn.

[Infographics] Chi tiết về đề xuất rút gọn, cắt giảm số lượng các Bộ - Ảnh 1