[Infographics] Chi tiết về mức thu học phí năm học 2020-2021 của Hà Nội

Theo Hà Huy/laodong.vn

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội hướng dẫn về mức thu học phí đối với giáo dục công lập các cấp học; cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục ngoài công lập cho năm học 2020-2021.

[Infographics] Chi tiết về mức thu học phí năm học 2020-2021 của Hà Nội - Ảnh 1