[Infographics] Chiến thắng phátxít: Cột mốc không phai mờ trong lịch sử nhân loại

Theo TTXVN

Chiến thắng chủ nghĩa phátxít đã tạo điều kiện cho một loạt các nước châu Âu và châu Á vùng lên xóa bỏ ách thống trị thực dân-phát xít, thiết lập chính quyền dân chủ nhân dân.

[Infographics] Chiến thắng phátxít: Cột mốc không phai mờ trong lịch sử nhân loại - Ảnh 1