[Infographics] Chính phủ dự kiến 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế

Theo TTXVN

Trên cơ sở dự báo tình hình, rà soát và tính toán các cân đối lớn, Chính phủ dự kiến có hai kịch bản tăng trưởng kinh tế sau khi Việt Nam cơ bản khống chế kiểm soát dịch COVID-19.

[Infographics] Chính phủ dự kiến 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế - Ảnh 1