[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 này

Theo Thanh Trà/vietnamplus.vn

Có hiệu lực từ ngày 1/5, Nghị định 31/2020/NĐ-CP ban hành ngày 5/3, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật.

[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5 này - Ảnh 1