[Infographics] Covid-19 đe dọa mục tiêu công nghiệp hóa của thế giới

Theo TTXVN

Covid-19 đã giáng một đòn mạnh vào ngành chế biến, chế tạo, đe dọa tới mục tiêu công nghiệp hóa toàn diện và bền vững vào năm 2030 của thế giới.

[Infographics] Covid-19 đe dọa mục tiêu công nghiệp hóa của thế giới - Ảnh 1