[Infographics] Đặc điểm kinh tế-xã hội của vùng dân tộc thiểu số

Theo TTXVN

Năm 2019, 98,6% số thôn thuộc các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được tiếp cận điện; trong đó, tỷ lệ thôn được sử dụng điện lưới quốc gia chiếm 97,2%, tăng 4,2 điểm phần trăm so với năm 2015.

[Infographics] Đặc điểm kinh tế-xã hội của vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 1