[Infographics] Đại hội cổ đông các ngân hàng năm 2019 "nóng những gì?

Mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các ngân hàng đang vào cao điểm và thu hút được sự quan tâm lớn của nhà đầu tư. Đáng chú ý năm nay, ĐHĐCĐ các ngân hàng năm 2019 sẽ "nóng" lên ba vấn đề lớn là thay đổi cơ cấu nhân sự, kế hoạch chia cổ tức và yêu cầu tăng vốn.

[Infographics] Đại hội cổ đông các ngân hàng năm 2019 "nóng những gì? - Ảnh 1