[Infographics] Dân phải trả bao nhiêu tiền điện theo đề xuất của Bộ Công Thương?

Theo TTXVN

Đối với các hộ sử dụng dưới 700 số điện, nếu chọn phương án 5 bậc thang, tiền điện sẽ gần như không thay đổi so với hiện tại.

[Infographics] Dân phải trả bao nhiêu tiền điện theo đề xuất của Bộ Công Thương? - Ảnh 1