[Infographics] Đề xuất phương án thi, tuyển sinh sau năm 2020

Theo Vietnamplus.vn

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2021-2025 cơ bản giữ ổn định như Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thực hiện một số điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

[Infographics] Đề xuất phương án thi, tuyển sinh sau năm 2020 - Ảnh 1