[Infographics] Đối tượng nào được giảm tiền điện vì Covid-19?

Theo vnexpress.net

Giá, tiền điện sẽ giảm 10-20% tuỳ đối tượng bị ảnh hưởng và riêng cơ sở cách ly tập trung được miễn phí 3 tháng.

[Infographics] Đối tượng nào được giảm tiền điện vì Covid-19? - Ảnh 1