[Infographics] Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được quy hoạch như thế nào?

Theo vnexpress.net

Tư vấn Trung Quốc đề xuất tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng mới nằm ở phía bắc tuyến cũ và giao cắt tại Hưng Yên.

 [Infographics] Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được quy hoạch như thế nào?  - Ảnh 1