[Infographics] FDI toàn cầu có thể giảm 40% trong năm 2020 do COVID-19

Theo TTXVN

Theo UNCTAD, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu trong năm 2020 có thể sẽ thu hẹp từ mức 1.540 tỷ USD năm 2019 xuống dưới 1.000 tỷ USD lần đầu tiên kể năm 2005 tới nay.

[Infographics] FDI toàn cầu có thể giảm 40% trong năm 2020 do COVID-19 - Ảnh 1