[Infographics] Gần một tỷ chọn CR-V hay Santa Fe?

Theo Tạ Lư - Lương Dũng/vnexpress.net

Cả hai cùng bảy chỗ nhưng khác phân khúc và trang bị, giá bán chênh nhau vài triệu.

[Infographics] Gần một tỷ chọn CR-V hay Santa Fe? - Ảnh 1