[Infographics] GDP năm 2019 tăng 7,02%, vượt mục tiêu đề ra

Theo TTXVN

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%.

[Infographics] GDP năm 2019 tăng 7,02%, vượt mục tiêu đề ra - Ảnh 1