[Infographics] Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 2,8%

Theo TTXVN

Sáu tháng đầu năm 2020, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 2,8%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,6%, mức tăng thấp nhất của sáu tháng các năm 2011-2020.

[Infographics] Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 2,8% - Ảnh 1