[Infographics] Giai đoạn 2015-2020: Xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế

Theo TTXVN

Hoạt động xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt, thương mại hàng hóa năm 2020 thặng dư 19,1 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.

[Infographics] Giai đoạn 2015-2020: Xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế - Ảnh 1